Dreamplace är din länksamling på nätet. Här hittar du bättre länkar än du kan drömma om!
Startsidan / Stockholm /Sport och fritid Nöjen Sjukvård och hälsa

Hem och trädgård Näringsliv och tjänster Datorer och Internet

Bygg och anläggning Hotell och konferens Vuxen

Shopping Elektronik och telefon UtbildningStockholms län utgörs av delar av landskapen Uppland och Södermanland (Södertörn). En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Länet bildades ursprungligen 1714. Stockholms stad ingick inte i länet utan bildade en särskild administrativ enhet, underställd Överståthållarämbetet, ÖÄ.
www.stockholm.se

Startsidan / Stockholm /
En dröm är en psykisk upplevelse, som oftast uppträder under REM-sömnen. Om man väcks under själva drömsekvensen minns man oftast mer om drömmen. Vissa påstår att det bara är simulerade signaler i hjärnan, andra påstår att det faktiskt äger rum på ett annat plan.